Artificiell intelligens - Möjligheter och utmaningar för Sverige och svenska företag

Rapport från riksdagen 2020/21:RFR4

Dokumentet är stort vänligen se PDF-versionen


Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.