Inventering av skatteforskare 2007

Rapport från riksdagen 2007/08:RFR1

Inventering av skatteforskare 2007

ISSN
1651-6885

ISBN
978-91-88398-99-4

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2007

Förord

Riksdagen har beslutat om riktlinjer för utskottens arbete med forsknings- och framtidsfrågor. Enligt riktlinjerna ska utskotten utveckla mer systematiska kontakter med forskningsvärlden. Utskottskanslierna förutsätts bygga upp direkta kontakter med forskare och annan expertis.

För att utveckla kontakterna med forskare inom skatteområdet beslutade skatteutskottet hösten 2006 att göra en inventering av forskning med skatteanknytning vid svenska universitet och högskolor. Inventeringen har gjorts i ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och utvärderings- och forskningsfunktionen vid riksdagens utredningstjänst.

I denna rapport presenteras resultatet av
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida