För, med och av - en uppföljning av tillgänglighet inom kulturen

Rapport från riksdagen 2013/14:RFR14

För, med och av

– en uppföljning av tillgänglighet inom kulturen

ISSN
1653-0942

978-91-86673-55-0
Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2014

2013/14:RFR14

Förord

Kulturutskottet beslutade den 14 mars 2013 att genomföra en uppföljning och utvärdering av frågor om tillgängligheten till kultur för personer med funktionsnedsättning. Uppföljningen har inriktats på möjligheten att ta del av kultur och att utöva kultur samt frågor kring kulturarvet. Stor vikt har lagts vid medborgar- och brukarperspektivet. Utgångspunkt för uppföljningen har varit riksdagens beslut om målen för kulturpolitiken och målen för funktionshinderspolitiken.

Projektet har genomförts av kulturutskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp med stöd från utvärderings- och forskningssekretariatet vid riksdagens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.