Demokratipolitikens metoder: Insatser för ett ökat valdeltagande - en kunskapsöversikt

Rapport från riksdagen 2008/09:RFR15

Demokratipolitikens metoder

Insatser för ett ökat valdeltagande

– en kunskapsöversikt

Ludvig Beckman

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-85943-67-8

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2009

2008/09:RFR15

Förord

Sedan flera år har det förekommit olika former av demokratisatsningar för att öka det politiska deltagandet. Särskilt i samband med allmänna val och val till Europaparlamentet har det genomförts satsningar för att öka valdeltagandet. Satsningarna har finansierats med statliga medel från anslag under utgiftsområde 1 Rikets styrelse, som bereds av konstitutionsutskottet.

I syfte att erhålla fördjupad kunskap om erfarenheter av demokratisatsningar som sker på initiativ av eller i samarbete med det allmänna beslutade konstitutionsutskottet den 23 oktober 2008 att
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.