Riksdagens snabbprotokoll 2000/01:67 Torsdagen den 15 februari

Riksdagens protokoll 2000/01:67

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 2000/01:67

Torsdagen den 15 februari

Kl. 12.00 - 13.28

14.00 - 15.45

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

-------------------------------------------------------------

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 9 februari.
2 § Nya riksdagsledamöter, m.m.

Upplästes och lades till handlingarna följande från
Valprövningsnämnden inkomna

Berättelser om granskning av bevis för riksdagsleda-
mot och ersättare för riksdagsledamöter
Till Valprövningsnämnden har från Riksskatte-
verket inkommit bevis om att Lars Lilja (s), Vännäs,
utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 1 mars
2001 sedan Mats Lindberg (s) avsagt sig sitt uppdrag
som riksdagsledamot. Från Riksskatteverket har ock-
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.