Riksdagens protokoll 2013/14:56 Fredagen den 17 januari

Riksdagens protokoll 2013/14:56

Riksdagens protokoll

2013/14:56

Fredagen den 17 januari

Kl. 09:00 - 10:50

1 § Anmälan om ny riksdagsledamot

Följande berättelse från Valprövningsnämnden upplästes och lades till handlingarna: 

Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot

Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Björn Leivik (M) utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 15 januari 2014 sedan Henrik Ripa (M) avsagt sig uppdraget. 

Valprövningsnämnden har denna dag granskat beviset för den nye ledamoten och därvid funnit att det blivit utfärdat i enlighet med 14 kap. 28 § vallagen (2005:837). 

Stockholm den 16 januari 2014 

Per Virdesten

ersättare för ordföranden  

/Mattias Andersson

sekreterare 

2 § Anmälan om faktapromemoria

Förste
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.