Riksdagens protokoll 2012/13:65 Torsdagen den 14 februari

Riksdagens protokoll 2012/13:65

Riksdagens protokoll

2012/13:65

Torsdagen den 14 februari

Kl. 12:00 - 18:54

1 § Aktuell debatt: Reformen för förenklad utomeuropeisk arbetskraftsinvandring

Anf. 1 MATTIAS KARLSSON (SD):

Fru talman! Jag skulle vilja börja med att tacka talmannen och de övriga partiernas gruppledare för att man har valt att hörsamma vår begäran om en aktuell debatt kring detta angelägna ämne. 

Sverige är i dag inne på det femte året med regeringens och Miljöpartiets nya regler för arbetskraftsinvandring som av OECD klassas som de mest liberala i hela västvärlden. 

När det nya regelverket sjösattes försvarades det med tal om ett stort behov av specialister på den svenska arbetsmarknaden. Granskningar av reformen har dock visat att de flesta arbetskraftsinvandrare är lågutbildade
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.