Riksdagens protokoll 2012/13:36 Tisdagen den 4 december

Riksdagens protokoll 2012/13:36

Riksdagens protokoll

2012/13:36

Tisdagen den 4 december

Kl. 13:00 - 19:28

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 28 november. 

2 § Ny riksdagsledamot

Upplästes och lades till handlingarna följande från Valprövningsnämnden inkomna  

Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot

Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Markus Wiechel (SD) utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 3 december 2012 sedan Lars Isovaara (SD) avsagt sig uppdraget.  

Valprövningsnämnden har denna dag granskat beviset för den nye ledamoten och därvid funnit att det blivit utfärdat i enlighet med 14 kap. 28 § vallagen (2005:837).  

Stockholm den 3 december 2012  

Marianne Eliason

ordförande

/Kerstin
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.