Riksdagens protokoll 2012/13:130 Torsdagen den 27 juni

Riksdagens protokoll 2012/13:130

Riksdagens protokoll

2012/13:130

Torsdagen den 27 juni

Kl. 12:00 - 17:25

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 19 juni. 

2 § Allmänna motionstiden riksmötet 2013/14

Kammaren biföll talmannens förslag att den allmänna motionstiden vid riksmötet 2013/14 skulle utgå
den 4 oktober 2013 kl. 16.30


3 § Ansökan om fortsatt ledighet

Talmannen meddelade att
Margareta Larsson
(SD)

ansökt om fortsatt ledighet under tiden den 27 juni–25 augusti. 

Kammaren biföll denna ansökan. 

Talmannen anmälde att
Adam Marttinen
(SD) skulle fortsätta att tjänstgöra som ersättare för Margareta Larsson. 

4 § Anmälan om kompletteringsval

Talmannen meddelade att Sverigedemokraternas riksdagsgrupp anmält Adam Marttinen som suppleant i socialutskottet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.