Riksdagens protokoll 2012/13:126 Onsdagen den 19 juni

Riksdagens protokoll 2012/13:126

Riksdagens protokoll

2012/13:126

Onsdagen den 19 juni

Kl. 09:00 - 16:38

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 13 juni. 

2 § Ansökan om fortsatt ledighet

Talmannen meddelade att
Mikael Sandström
(M) ansökt om fortsatt ledighet under tiden den 1 juli–31 december. 

Kammaren biföll denna ansökan. 

Talmannen anmälde att
Sedat Dogru
(M) skulle fortsätta att tjänstgöra som ersättare för Mikael Sandström. 

3 § Meddelande om preliminär plan för kammarens sammanträden med voteringstider hösten 2013

Talmannen meddelade att en preliminär plan för kammarens sammanträden hösten 2013 med voteringstider delgetts riksdagens ledamöter. 

4 § Hänvisning av ärenden till utskott

Föredrogs och hänvisades 

Propositioner 
2012/13:168
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.