Riksdagens protokoll 2012/13:118 Fredagen den 7 juni

Riksdagens protokoll 2012/13:118

Riksdagens protokoll

2012/13:118

Fredagen den 7 juni

Kl. 09:00 - 11:39

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 31 maj. 

2 § Anmälan om protokollsutdrag från utskott

Förste vice talmannen anmälde att ett utdrag ur prot. 2012/13:35 för tisdagen den 4 juni i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag inkommit från arbetsmarknadsutskottet. 

3 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2012/13:446

Till riksdagen 

Interpellation 2012/13:446 Konsumenternas rätt till en tydlig ursprungsmärkning på färdigmatförpackningar  

av Pyry Niemi (S) 

Interpellationen kommer att besvaras onsdagen den 19 juni 2013. 

Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor. 

Stockholm
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.