Riksdagens protokoll 2011/12:76 Fredagen den 24 februari

Riksdagens protokoll 2011/12:76

Riksdagens protokoll

2011/12:76

Fredagen den 24 februari

Kl. 09:00 - 10:14

1 § Fortsatt ledighet

Tredje vice talmannen meddelade att
Marta Obminska
(M) ansökt om fortsatt ledighet under tiden den 25 februari–31 december. 

Kammaren biföll denna ansökan. 

Tredje vice talmannen anmälde att
Gunnar Hedberg
(M) skulle tjänstgöra som ersättare för Marta Obminska. 

2 § Avsägelser

Tredje vice talmannen meddelade  

att
Tommy Waidelich
(S) avsagt sig uppdraget som ledamot i finansutskottet, 

att
Jennie Nilsson
(S) avsagt sig uppdraget som ledamot i skatteutskottet, 

att
Fredrik Olovsson
(S) avsagt sig uppdragen som ledamot i skatteutskottet och som suppleant i finansutskottet, i EU-nämnden och i riksbanksfullmäktige, 

att
Berit
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.