Riksdagens protokoll 2010/11:41 Onsdagen den 22 december

Riksdagens protokoll 2010/11:41

Riksdagens protokoll

2010/11:41

Onsdagen den 22 december

Kl. 09:00 - 17:49

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 16 december. 

2 § Ny riksdagsledamot

Upplästes och lades till handlingarna följande från Valprövningsnämnden inkomna 

Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot

Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Tina Acketoft (FP) utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. 21 december 2010 sedan Torkild Strandberg (FP) avsagt sig uppdraget. 

Valprövningsnämnden har denna dag granskat beviset för den nya ledamoten och därvid funnit att det blivit utfärdat i enlighet med 14 kap. 28 § vallagen (2005:837). 

Stockholm den 21 december 2010 

Nina Pripp

ersättare för ordföranden 

/Kerstin
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.