Riksdagens protokoll 2010/11:10 Torsdagen den 4 november

Riksdagens protokoll 2010/11:10

Riksdagens protokoll

2010/11:10

Torsdagen den 4 november

Kl. 12:00 - 22:12

1 § Avsägelse

Tredje vice talmannen meddelade att
Carina Ohlsson
(S) avsagt sig uppdraget som suppleant i trafikutskottet. 

Kammaren biföll denna avsägelse. 

2 § Anmälan om kompletteringsval till trafikutskottet

Tredje vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Monica Green som suppleant i trafikutskottet. 

Tredje vice talmannen förklarade vald till 

suppleant i trafikutskottet

Monica Green (S) 

3 § Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 9)

Sjukvård och socialpolitik

Anf. 1 PETER PERSSON (S):

Fru talman! Under den allmänpolitiska debatten berör vi ett stort antal politikområden. Flera av dem griper in
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.