Riksdagens protokoll 2009/10:43 Fredagen den 4 december

Riksdagens protokoll 2009/10:43

Riksdagens protokoll

2009/10:43

Fredagen den 4 december

Kl. 09:00 - 15:14

1 § Svar på interpellation 2009/10:118 om reglering av sms-lån

Anf. 1 Justitieminister BEATRICE ASK (m):

Fru talman! Monica Green har frågat mig på vilket sätt jag avser att skynda på det viktiga arbetet med att reglera sms-lånen.  

Som jag vid flera tillfällen har redogjort för pågår ett arbete med en ny konsumentkreditlag. Det är ett av de större lagstiftningsprojekten på civilrättens område. Förslaget innebär ett stärkt skydd för låntagarna i flera avseenden. Det föreslås skärpta krav på information, bland annat om den effektiva räntan, och skärpta krav på kreditprövning. Vidare föreslås en skyldighet för kreditgivaren att förklara kreditavtalet och dess verkningar för konsumenten. Konsumenten
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.