Riksdagens protokoll 2009/10:40 Tisdagen den 1 december

Riksdagens protokoll 2009/10:40

Riksdagens protokoll

2009/10:40

Tisdagen den 1 december

Kl. 13:00 - 15:17

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 24 och 25 november. 

2 § Anmälan om inkomna uppteckningar från EU-nämndssammanträde

Förste vice talmannen anmälde att uppteckningar från EU-nämndens sammanträde fredagen den 13 november inkommit. 

3 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2009/10:119

Till riksdagen 

Interpellation 2009/10:119 Ägandet av Vattenfall 

av Alf Eriksson (s) 

Interpellationen kommer att besvaras måndagen den 21 december 2009. 

Skälet till dröjsmålet är nationella samt utrikes resor. 

Stockholm den 30 november 2009 
Näringsdepartementet 
Maud Olofsson
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.