Riksdagens protokoll 2009/10:121 Onsdagen den 19 maj

Riksdagens protokoll 2009/10:121

Riksdagens protokoll

2009/10:121

Onsdagen den 19 maj

Kl. 09:00 - 16:37

1 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2009/10:375

Till riksdagen 

Interpellation 2009/10:375 Barnfattigdom  

av Hillevi Larsson (s)  

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 29 juni 2010. 

Skälet till dröjsmålet är redan inbokade engagemang. 

Stockholm den 11 maj 2010  
Socialdepartementet  
Göran Hägglund (kd) 
Enligt uppdrag 

Marianne Jenryd

Expeditions- och rättschef 

Interpellation 2009/10:376

Till riksdagen 

Interpellation 2009/10:376 Barnomsorg på obekväm arbetstid  

av Hillevi Larsson (s)  

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 8 juni 2010. 

Skälet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.