Riksdagens protokoll 2008/09:77 Onsdagen den 25 februari

Riksdagens protokoll 2008/09:77

Riksdagens protokoll

2008/09:77

Onsdagen den 25 februari

Kl. 09:00 - 22:03

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 19 februari. 

2 § Avsägelse

Talmannen meddelade att
Pär Nuder
(s) anhållit om entledigande från uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 11 mars 2009. 

Kammaren biföll denna anhållan. 

3 § Ledighet

Talmannen meddelade att
Fredrik Malm
(fp) ansökt om ledighet under tiden den 2 mars–2 september. 

Kammaren biföll denna ansökan. 

Talmannen anmälde att
Gulan Avci
(fp) skulle tjänstgöra som ersättare för utbildningsminister Jan Björklund (fp) under Fredrik Malms ledighet. 

4 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.