Riksdagens protokoll 2008/09:65 Torsdagen den 29 januari

Riksdagens protokoll 2008/09:65

Riksdagens protokoll

2008/09:65

Torsdagen den 29 januari

Kl. 12:00 - 15:03

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 23 januari. 

2 § Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan

Tredje vice talmannen meddelade att
fredagen den 30 januari
skulle

interpellationssvar kl. 9.00 utgå. Bordläggningsplenum kl. 9.30 skulle tillkomma.  

Meddelandet hade delats ut till riksdagens ledamöter. 

3 § Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelse: 

Interpellation 2008/09:255

Till riksdagen  

Interpellation 2008/09:255 Utbildning för varslade och arbetslösa  

av Monica Green (s) 

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 13 februari 2009. 

Skälet till dröjsmålet är att
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.