Riksdagens protokoll 2008/09:34 Måndagen den 24 november

Riksdagens protokoll 2008/09:34

Riksdagens protokoll

2008/09:34

Måndagen den 24 november

Kl. 11:00 - 13:07

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 17 och 18 november. 

2 § Ledighet

Talmannen meddelade att
Anders Hansson
(m) ansökt om ledighet under tiden den 2 mars–30 april 2009.  

Kammaren biföll denna ansökan.  

Talmannen anmälde att
Boriana Åberg
(m) skulle tjänstgöra som ersättare för Anders Hansson. 

3 § Meddelande om frågestund

Talmannen meddelade att vid frågestunden
torsdagen den 27 november kl. 14.00
skulle följande statsråd närvara: 

Utbildningsminister Jan Björklund (fp), statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m), statsrådet Maria Larsson (kd), finansminister Anders Borg (m), statsrådet Cecilia Malmström (fp). 

4 § Anmälan om fördröjt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.