Riksdagens protokoll 2008/09:23 Torsdagen den 30 oktober

Riksdagens protokoll 2008/09:23

Riksdagens protokoll

2008/09:23

Torsdagen den 30 oktober

Kl. 12:00 - 16:03

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 24 oktober. 

2 § Val av ledamöter i styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

Företogs val av sex ledamöter i styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond. 

Enligt ett från valberedningen inkommet protokoll hade valberedningen berett de på föredragningslistan upptagna valen till styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond.  

Valberedningen hade enhälligt beslutat om gemensam lista för val av ledamöter i styrelsen. 

Sedan en promemoria innehållande den gemensamma listan delats ut och godkänts av kammaren befanns följande personer, vilkas namn i här angiven ordning upptagits på listan, valda till
ledamöter
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.