Riksdagens protokoll 2008/09:140 Torsdagen den 3 september

Riksdagens protokoll 2008/09:140

Riksdagens protokoll

2008/09:140

Torsdagen den 3 september

Kl. 13:00 - 16:49

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 20 augusti. 

2 § Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Tredje vice talmannen meddelade att
Fredrik Malm
(fp) återtagit sin plats i riksdagen som statsrådsersättare för utbildningsminister Jan Björklund (fp) från och med den 3 september, varigenom uppdraget som statsrådsersättare upphört för Gulan Avci. 

3 § Ledighet

Tredje vice talmannen meddelade att
Hillevi Larsson
(s) ansökt om ledighet under tiden den 14 september–16 oktober. 

Kammaren biföll denna ansökan. 

Tredje vice talmannen anmälde att
Rose-Marie Carlsson
(s) skulle tjänstgöra som ersättare för Hillevi Larsson. 

4 § Avsägelser

Tredje
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.