Riksdagens protokoll 2007/08:94 Fredagen den 11 april

Riksdagens protokoll 2007/08:94

Riksdagens protokoll

2007/08:94

Fredagen den 11 april

Kl. 09:00 - 15:30

1 § Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Tredje vice talmannen meddelade att
Tommy Waidelich
(s) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 14 april, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Jan Emanuel Johansson (s). 

2 § Ledighet

Tredje vice talmannen meddelade att
Hillevi Larsson
(s) ansökt om ledighet under tiden den 9 juni 2008–1 januari 2009. 

Kammaren biföll denna ansökan. 

Tredje vice talmannen anmälde att
Rose-Marie Carlsson
(s) skulle tjänstgöra som ersättare för Hillevi Larsson. 

3 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2007/08:535

Till riksdagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.