Riksdagens protokoll 2007/08:79 Fredagen den 14 mars

Riksdagens protokoll 2007/08:79

Riksdagens protokoll

2007/08:79

Fredagen den 14 mars

Kl. 09:00 - 15:16

1 § Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Andre vice talmannen meddelade att
Lars Lindblad
(m) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 15 mars, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Boriana Åberg (m). 

2 § Särskild debatt om jämställd vård

Anf. 1 Socialminister GÖRAN HÄGGLUND (kd):

Fru talman! Den debatt som vi genomför i dag genomförs i ett väldigt angeläget ämne. Det handlar om människosyn och om vårdresultat för enskilda människor i Sjukvårds-Sverige och synen på enskilda människor. Den här debatten är därför viktig när det gäller värderingar och naturligtvis också när det gäller det praktiska. 

Jag vill rikta ett tack till Centerpartiet som har
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.