Riksdagens protokoll 2007/08:69 Torsdagen den 21 februari

Riksdagens protokoll 2007/08:69

Riksdagens protokoll

2007/08:69

Torsdagen den 21 februari

Kl. 12:00 - 17:35

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 15 februari. 

2 § Avsägelser

Förste vice talmannen meddelade att
Catharina Elmsäter-Svärd
(m) anhållit om att bli entledigad från uppdraget som riksdagsledamot från och med den 1 mars. 

Kammaren biföll denna anhållan. 

Förste vice talmannen meddelade att
Maria Stockhaus
(m) anhållit om att bli entledigad från uppdraget som ersättare för riksdagsledamot från och med den 21 februari. 

Kammaren biföll denna anhållan. 

3 § Utökning av antalet suppleanter i EU-nämnden

Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokollsutdrag, tillstyrkt att antalet suppleanter i EU-nämnden skulle utökas från 39 till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.