Riksdagens protokoll 2007/08:64 Torsdagen den 14 februari

Riksdagens protokoll 2007/08:64

Riksdagens protokoll

2007/08:64

Torsdagen den 14 februari

Kl. 12:00 - 17:18

1 § Avsägelser

Tredje vice talmannen meddelade  

att
Catharina Elmsäter-Svärd
(m) avsagt sig uppdragen som ordförande och ledamot i arbetsmarknadsutskottet,  

att
Tomas Eneroth
(s) avsagt sig uppdragen som vice ordförande och ledamot i socialförsäkringsutskottet,  

att
Hillevi Engström
(m) avsagt sig uppdraget som ledamot i justitieutskottet och 

att
Veronica Palm
(s) avsagt sig uppdraget som ledamot i utrikesutskottet. 

Kammaren biföll dessa avsägelser. 

2 § Anmälan om kompletteringsval till utskott och riksbanksfullmäktige

Tredje vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkomna vakanser anmält Veronica Palm som ledamot
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.