Riksdagens protokoll 2007/08:63 Onsdagen den 13 februari

Riksdagens protokoll 2007/08:63

Riksdagens protokoll

2007/08:63

Onsdagen den 13 februari

Kl. 09:00 - 13:14

Välkomsthälsning

Anf. 1 ANDRE VICE TALMANNEN:

In the public gallery we have many visitors from the embassies in Sweden. I want to say that we are happy to see that you have come here to listen to the Annual Debate on Foreign Policy in the Swedish Riksdag. You are warmly welcome. 

1 § Utrikespolitisk debatt

Anf. 2 Utrikesminister CARL BILDT (m):

Fru talman! Det år som gått sedan regeringen presenterade sin första utrikesdeklaration har i allt väsentligt varit ett bra år för Sverige och för Europa. 

Vi har förnyat och förstärkt samarbetet i Norden och Östersjöregionen. 

I Europeiska unionen har vi nått enighet om ett reformfördrag som ger oss gemensamt bättre möjligheter i
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.