Riksdagens protokoll 2007/08:50 Fredagen den 21 december

Riksdagens protokoll 2007/08:50

Riksdagens protokoll

2007/08:50

Fredagen den 21 december

Kl. 10:00 - 11:27

1 § Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Talmannen meddelade  

att
Morgan Johansson
(s) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 22 december, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Katja Larsson (s), 

att
Ibrahim Baylan
(s) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 1 januari 2008, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Katarina Köhler (s) samt  

att
Maria Wetterstrand
(mp) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 1 januari 2008, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Christopher Ödmann (mp). 

2 § Anmälan om kompletteringsval till utbildningsutskottet

Talmannen meddelade att Centerpartiets
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.