Riksdagens protokoll 2007/08:46 Tisdagen den 18 december

Riksdagens protokoll 2007/08:46

Riksdagens protokoll

2007/08:46

Tisdagen den 18 december

Kl. 10:00 - 22:44

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 12 december. 

2 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2007/08:262

Till riksdagen  

Interpellation 2007/08:262 Bristande avfallshantering i FN-regi 

av Bodil Ceballos (mp) 

Interpellationen kommer att besvaras torsdagen den 17 januari 2008. 

Skälet till dröjsmålet är att statsrådet befinner sig på tjänsteresor samt tar emot besök som dessvärre inte går att flytta under de svarstillfällen som finns före den 17 januari 2008. 

Stockholm den 12 december 2007 
Försvarsdepartementet 
Sten Tolgfors (m) 
Enligt uppdrag 

Helena Lindberg

Expeditions-
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.