Riksdagens protokoll 2007/08:130 Tisdagen den 17 juni

Riksdagens protokoll 2007/08:130

Riksdagens protokoll

2007/08:130

Tisdagen den 17 juni

Kl. 09:00 - 22:51

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 11 juni. 

2 § Avsägelser

Andre vice talmannen meddelade att
Pernilla Zethraeus
(v) anhållit om entledigande från uppdraget som riksdagsledamot från och med den 17 juni.  

Kammaren biföll denna anhållan. 

Andre vice talmannen meddelade vidare att
Mats Einarsson
(v) anhållit om entledigande från uppdraget som ersättare för riksdagsledamot i Stockholms kommuns valkrets från och med den 17 juni.  

Kammaren biföll denna anhållan. 

3 § Meddelande om preliminär sammanträdesplan för kammaren hösten 2008

Andre vice talmannen meddelade att en preliminär plan för kammarens sammanträden hösten 2008 delats ut till riksdagens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.