Riksdagens protokoll 2006/07:92 Tisdagen den 17 april

Riksdagens protokoll 2006/07:92

Riksdagens protokoll

2006/07:92

Tisdagen den 17 april

Kl. 13:30 - 15:42

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 11 april. 

2 § Avsägelse

Förste vice talmannen meddelade att
Göran Persson
i Stjärnhov (s) anhållit om entledigande från uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 1 maj. 

Kammaren biföll denna anhållan. 

3 § Anmälan om val av ytterligare suppleant i sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Förste vice talmannen meddelade att
Karl Sigfrid
(m) valts till ytterligare suppleant i sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet från och med den 29 mars. 

4 § Meddelande om frågestund

Förste vice talmannen meddelade att vid frågestunden
torsdagen den 19 april kl. 14.00
skulle följande statsråd närvara: 
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.