Riksdagens protokoll 2006/07:91 Måndagen den 16 april

Riksdagens protokoll 2006/07:91

Riksdagens protokoll

2006/07:91

Måndagen den 16 april

Kl. 10:00 - 15:39

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 10 april. 

2 § Bordläggningsdebatt med anledning av vårpropositionen

Anmäldes 

Proposition 
2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition 

Finansministern överlämnade 2007 års ekonomiska vårproposition 2006/07:100. 

Anf. 1 Finansminister ANDERS BORG (m):

Herr talman! Ärade ledamöter! I dag presenterar regeringen den ekonomiska vårpropositionen. Det är naturligtvis med glädje jag kan konstatera att det går bra för Sverige. Vi kan se att regeringens många åtgärder, i vissa fall tuffa, också kommer att ge fler jobb, lägre arbetslöshet och minskat utanförskap. Det handlar om en ökning av den reguljära sysselsättningen på
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.