Riksdagens protokoll 2006/07:33 Tisdagen den 5 december

Riksdagens protokoll 2006/07:33

Riksdagens protokoll

2006/07:33

Tisdagen den 5 december

Kl. 13:30 - 18:10

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 29 november. 

2 § Avsägelse

Talmannen meddelade att
Stefan Attefall
(kd) avsagt sig uppdraget som ledamot i utrikesnämnden. 

Kammaren biföll denna avsägelse. 

3 § Anmälan om kompletteringsval till utrikesnämnden

Talmannen meddelade att Kristdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkomna vakanser anmält Alf Svensson som ledamot i utrikesnämnden och Stefan Attefall som suppleant i utrikesnämnden. 

Talmannen förklarade valda till  

ledamot i utrikesnämnden

Alf Svensson (kd) 

suppleant i utrikesnämnden

Stefan Attefall (kd) 

4 § Anmälan om personlig ersättare för särskild företrädare för partigrupp

Talmannen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.