Riksdagens protokoll 2006/07:15 Torsdagen den 26 oktober

Riksdagens protokoll 2006/07:15

Riksdagens protokoll

2006/07:15

Torsdagen den 26 oktober

Kl. 12:00 - 15:46

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 19 oktober. 

2 § Anmälan om förändringar i regeringens sammansättning

Från statsminister Fredrik Reinfeldt (m) hade följande skrivelse inkommit: 

Till riksdagens talman 

Förändringar i regeringens sammansättning

Jag har förordnat Lena Adelsohn Liljeroth och Sten Tolgfors att vara statsråd fr.o.m. denna dag. 

Stockholm den 24 oktober 2006 

Fredrik Reinfeldt

Skrivelsen lades till handlingarna. 

3 § Anmälan om ersättare för statsråd

Talmannen anmälde att följande ersättare från och med denna dag kallats att tjänstgöra i stället för riksdagsledamöter som är statsråd: 

Margareta Cederfelt för Lena Adelsohn
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida