Riksdagens protokoll 2006/07:129 Tisdagen den 19 juni

Riksdagens protokoll 2006/07:129

Riksdagens protokoll

2006/07:129

Tisdagen den 19 juni

Kl. 09:00 - 22:02

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 13 juni. 

2 § Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan

Andre vice talmannen meddelade att
onsdagen den 20 juni
skulle avslutning äga rum efter voteringen efter debattens slut. 

Meddelandet hade delats ut till kammarens ledamöter. 

3 § Meddelande om preliminär plan för kammarens sammanträden hösten 2007

Andre vice talmannen meddelade att en preliminär plan för kammarens sammanträden hösten 2007 delats ut till kammarens ledamöter. 

4 § Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen

Andre vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.