Riksdagens protokoll 2006/07:121 Torsdagen den 7 juni

Riksdagens protokoll 2006/07:121

Riksdagens protokoll

2006/07:121

Torsdagen den 7 juni

Kl. 12:00 - 18:05

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 31 maj. 

2 § Ledighet

Förste vice talmannen meddelade att
Ibrahim Baylan
(s) ansökt om ledighet under tiden den 1 september–31 december. 

Kammaren biföll denna ansökan. 

Förste vice talmannen anmälde att
Katarina Köhler
(s) skulle tjänstgöra som ersättare för Ibrahim Baylan. 

3 § Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan

Förste vice talmannen meddelade att interpellationssvar
tisdagen den 12 juni
skulle tidigareläggas till
kl. 11.00.

Meddelandet hade delats ut till kammarens ledamöter. 

4 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.