Riksdagens protokoll 2005/06:110 Tisdagen den 25 april

Riksdagens protokoll 2005/06:110

Riksdagens protokoll

2005/06:110

Tisdagen den 25 april

Kl. 13:30 - 18:41

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 19 april. 

2 § Meddelande om val

Talmannen meddelade att val till Nämnden för lön till riksrevisorerna skulle äga rum
onsdagen den 26 april.

3 § Svar på interpellation 2005/06:331 om fiske utanför Västsahara och politiken för en global utveckling

Anf. 1 Utrikesminister JAN ELIASSON (s):

Herr talman! Låt mig först säga hur oerhört hedrad jag är över att för första gången i mitt liv få framträda i Sveriges riksdag. Det är en stor heder, och det känns som ett viktigt uppdrag att vara här å regeringens vägnar och företräda svensk utrikespolitik. 

Herr talman! Lotta Hedström har frågat mig vad jag avser att göra för att säkerställa
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.