Riksdagens protokoll 2004/05:59 Tisdagen den 18 januari

Riksdagens protokoll 2004/05:59

Riksdagens protokoll

2004/05:59

Tisdagen den 18 januari

Kl. 13:00 - 21:11

1 § Ceremoni för att hedra offren för naturkatastrofen i Sydostasien

Anf. 1 TALMANNEN:

Ärade ledamöter! Det är ett annorlunda Sverige vi nu har att verka i jämfört med när vi skildes före jul. 

På annandagen drabbades Sverige av den största katastrofen i modern tid. I ett slag förlorade hundratals semesterfirande svenskar livet, och många skadades svårt. Det skedde inte inom vårt lands gränser, inte ens i närheten. 

I den globaliserade värld vi lever i kan händelser långt borta påverka oss omedelbart och med brutal kraft. Vi har känt av det förut. Vid bombdådet på Bali år 2002 omkom sex svenskar. Nu har vi upplevt det igen; det som inträffade var en stor svensk katastrof – och den ägde
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.