Riksdagens protokoll 2003/04:95 Onsdagen den 14 april

Riksdagens protokoll 2003/04:95

Riksdagens protokoll

2003/04:95

Onsdagen den 14 april

Kl. 09:00 - 14:07

1 § Aktuell debatt: Problem och utmaningar i sjukvården

Anf. 1 GÖRAN HÄGGLUND (kd):

Fru talman! Det råder en akut brist på intensivvårdsplatser vid de allra flesta större sjukhus, rapporterade Sveriges Radios Ekoredaktion för någon vecka sedan. I det inslaget beskrev chefen för centralintensiven vid Karolinska sjukhuset här i Stockholm hur man, när en ny patient som behöver intensivvård kommer in, får ägna flera timmar åt att hitta en plats – tid som tas från vården. 

En annan läkare beskrev i inslaget beskrev sin arbetssituation: ”Jag tvingas spela fia med knuff med patienterna.” Det betyder alltså att en vårdbehövande tvingas bort för att en annan ska få plats. Det går inte att utesluta,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.