Riksdagens protokoll 2003/04:48 Fredagen den 12 december

Riksdagens protokoll 2003/04:48

Riksdagens protokoll

2003/04:48

Fredagen den 12 december

Kl. 09:00 - 14:17

1 § Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelse: 

Interpellation 2002/03:185

Till riksdagen 

Interpellation 2003/04:185 av Chatrine Pålsson (kd) om villkoren för svensk kycklingnäring 

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 20 januari 2004. 

Skälet till dröjsmålet är resa till Bryssel. 

Stockholm den 10 december 2003 
Jordbruksdepartementet 
Ann-Christin Nykvist 
Enligt uppdrag 

Anders Perklev

Expeditions- och rättschef 

2 § Svar på interpellation 2003/04:170

Talmannen meddelade att kulturminister Marita Ulvskog på grund av sjukdom var förhindrad att vid dagens sammanträde besvara interpellation 2003/04:170
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.