Riksdagens protokoll 2003/04:46 Onsdagen den 10 december

Riksdagens protokoll 2003/04:46

Riksdagens protokoll

2003/04:46

Onsdagen den 10 december

Kl. 09:00 - 16:18

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 4 december. 

2 § Meddelande om information från regeringen

Talmannen meddelade att
tisdagen den 16 december kl. 9.00
skulle statsminister Göran Persson lämna information efter möte med Europeiska rådet och EU:s regeringskonferens i Bryssel den 12–13 december.  

Meddelandet hade delats ut till kammarens ledamöter. 

3 § Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan

Talmannen meddelade att ett meddelande om ändringar i kammarens sammanträdesplan
tisdagen den 16 december
delats ut till kammarens ledamöter. 

4 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.