Riksdagens protokoll 2003/04:44 Måndagen den 8 december

Riksdagens protokoll 2003/04:44

Riksdagens protokoll

2003/04:44

Måndagen den 8 december

Kl. 10:00 - 15:28

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 1 och 2 december. 

2 § Anmälan om kompletteringsval till riksdagens valberedning

Andre vice talmannen meddelade att Moderata samlingspartiets riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Mikael Odenberg som ledamot i riksdagens valberedning. 

Andre vice talmannen förklarade vald till 

ledamot i riksdagens valberedning

Mikael Odenberg (m) 

3 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2003/04:134

Till riksdagen 

Interpellation 2003/04:134 av Hillevi Engström (m) om barns egna asylskäl 

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.