Riksdagens protokoll 1979/80:61 (3-15 januari 1980)

Riksdagens protokoll 1979/80:61

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Riksdagens
protokoll 1979/80:61

Fredagen den 11 januari

Kl. 11.00

§ 1 Justerades protokollet för den 3 innevarande månad.

§ 2 Om medel till lån för förvärv av tillskottsmark till
Jord- och skogsbruk

Ekonomiministern GÖSTA BOHMAN
erhöll ordet för alt besvara Bertil Jonassons (c) den 13 december anmälda
fråga, 1979/80:225, och anförde;

Herr talman! Bertil Jonasson har
frågat mig om jag är beredd all medverka till att medel ställs till
hypoteksbankens förfogande så att denna kan bevilja lån till enskilda jord- och
skogsbrukare för förvärv av tillskottsmark.

Det är riktigt att det f. n. pågår en omfattande
försäljning av skogsfastig­heter, bl, a. från några stora skogsbolag.
Försäljningen gäller skogsmark
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.