Protokoll 2020/21:43 Fredagen den 27 november

Riksdagens protokoll 2020/21:43

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 6 november justerades.

§ 2  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Andre vice talmannen meddelade att Kristina Yngwe (C) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 30 november, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Stina Larsson (C).

§ 3  Avsägelser

Andre vice talmannen meddelade

att Nooshi Dadgostar (V) avsagt sig uppdragen som ledamot i socialförsäkringsutskottet samt som suppleant i finansutskottet, i skatteutskottet, i justitieutskottet, i civilutskottet, i socialutskottet, i kulturutskottet, i utbildningsutskottet, i trafikutskottet, i miljö- och jordbruksutskottet, i näringsutskottet och i arbetsmarknadsutskottet,

att Ida Gabrielsson (V) avsagt sig uppdraget som suppleant i socialförsäkringsutskottet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.