Protokoll 2020/21:28 Tisdagen den 3 november

Riksdagens protokoll 2020/21:28

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 13 oktober justerades.

§ 2  Anmälan om ersättare

Förste vice talmannen anmälde att Solange Olame Bayibsa (S) skulle tjänstgöra som ersättare för Mathias Tegnér (S) under tiden för hans ledighet den 1 december 2020–31 maj 2021.

§ 3  Avsägelse

Förste vice talmannen meddelade att Pyry Niemi (S) avsagt sig uppdraget som suppleant i kulturutskottet.

Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 4  Anmälan om kompletteringsval

Förste vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält Solange Olame Bayibsa som suppleant i näringsutskottet under Mathias Tegnérs ledighet samt som suppleant i finansutskottet, i skatteutskottet, i justitieutskottet, i civilutskottet,  i socialförsäkringsutskottet, i socialutskottet, i
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.