Protokoll 2018/19:111 Torsdagen den 29 augusti

Riksdagens protokoll 2018/19:111

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 5, 10–14, 17–19, 24 och 25 juni justerades.

§ 2  Anmälan om gruppledare för partigrupp

Ålderspresidenten meddelade att Liberalernas partigrupp anmält Johan Pehrson som gruppledare för partigrupp.

§ 3  Anmälan om ersättare

Ålderspresidenten anmälde

att Lars Jilmstad (M) inträtt som ersättare för Jessica Rosencrantz (M) under tiden för hennes ledighet den 26 augusti 2019–3 maj 2020,

att Lena Emilsson (S) skulle tjänstgöra som ersättare för Ola Möller (S) under tiden för hans ledighet den 4 oktober–3 november samt

att Inga-Lill Sjöblom (S) skulle tjänstgöra som ersättare för Sanne Lennström (S) under tiden för hennes ledighet den 21 oktober 2019–17 maj 2020.

§ 4  Anmälan om kompletteringsval

Ålderspresidenten meddelade
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.