Protokoll 2018/19:109 Måndagen den 24 juni

Riksdagens protokoll 2018/19:109

Riksdagens snabbprotokoll

2018/19:109

Måndagen den 24 juni

Kl.  11.00–12.00

Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 3 juni justerades.

§ 2  Anmälan om nya riksdagsledamöter

Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden:

Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamöter

Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att dels Helena Antoni (M) utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 2 juli 2019 sedan Jörgen Warborn (M) avsagt sig uppdraget, dels Mikael Damsgaard (M) utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 2 juli 2019 sedan Jessica Polfjärd (M) avsagt sig uppdraget, dels Fredrik Schulte (M) utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida