Protokoll 2018/19:1 Måndagen den 24 september

Riksdagens protokoll 2018/19:1

§ 1  Hälsningsanförande från ålderspresidenten

Anf.  1  Ålderspresident BEATRICE ASK (M):

Hälsningsanförande från ålderspresidenten

Ärade riksdagsledamöter! Mina damer och herrar! I egenskap av riksdagens ålderspresident vill jag hälsa er varmt välkomna till den nyvalda riksdagens första sammanträde. Låt mig särskilt rikta ett välkomnande till er 110 som är helt nya ledamöter. Ni är varmt välkomna.

Detta är första gången den nya riksdagen samlas, och då kan man undra: Vilka är vi egentligen? Sifforna ger en del svar. Vi representerar hela Sverige – alla våra 29 valkretsar – och vi representerar åtta partier.

Medelåldern är 45 år. Den äldsta av oss är 85 år och den yngsta 22 år. Det spänner över hela skalan.

46 procent av oss är kvinnor och 54 procent är män. Det är en
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.