Protokoll 2017/18:14 Tisdagen den 10 oktober

Riksdagens protokoll 2017/18:14

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 12–15 och 19 september justerades.

§ 2  Avsägelser

Tredje vice talmannen meddelade att Wiwi-Anne Johansson (V) avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 1 november.

Kammaren biföll denna avsägelse.

Tredje vice talmannen meddelade att Stig Henriksson (V) avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 1 november.

Kammaren biföll denna avsägelse.

Tredje vice talmannen meddelade att Tobias Billström (M) avsagt sig uppdraget som förste vice talman.

Kammaren biföll denna avsägelse.

Tredje vice talmannen meddelade

att Ulf Kristersson (M) avsagt sig uppdraget som ledamot i finansutskottet och

att Elisabeth Svantesson (M) avsagt sig uppdraget som ledamot i arbetsmarknadsutskottet.

Kammaren
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.