Protokoll 2017/18:119 Fredagen den 25 maj

Riksdagens protokoll 2017/18:119

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 4 maj justerades.

§ 2  Anmälan om ersättare

Andre vice talmannen anmälde att Sultan Kayhan (S) skulle tjänstgöra som ersättare för Arhe Hamednaca (S) under tiden för hans ledighet den 1 juni–24 september.

§ 3  Anmälan om ersättare för statsråd

Andre vice talmannen anmälde att Mattias Vepsä (S) skulle tjänstgöra som ersättare för statsrådet Ylva Johansson (S) under tiden för Arhe Hamednacas (S) ledighet den 1 juni–24 september.

§ 4  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2017/18:536

Till riksdagen

Interpellation 2017/18:536 Naturvärdesbedömningar

av Carl Schlyter (MP)

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 1 juni 2018.

Skälet till dröjsmålet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida